Rubvyl®

Elastyczny wielowarstwowy wąż.

3 warstwowy trykotowy wąż. Lekki elastyczny i odporny, jest rekomendowany do częstego codziennego użycia.

Zastosowania

  •   Zaopatrzenie w wodę

Sektory działalności

  • Wszystkie gałęzie przemysłu

Odporność chemiczna

Patrz tabela na stronach 104 do 107, kolumna A.

Oznaczenie

Brak oznaczenia