Cristal

Jednowarstwowa, elastyczna, transparentna rurka PCV.

Zastosowania

  •   Beztłuszczowe produkty spożywcze
  • Inne płyny pod niskim ciśniniem

Sektory działalności

  •   Przemysł

Akordy

Szybozłączki wtykowe, opaski, klipsy. Tuleje zaciskowe są niewskazane.

Odporność chemiczna

Patrz tabela na stronach 104 do 107, kolumna A
Brak odporności na węglowodory.

Oznaczenie

(EU) N° 10/2011 Sim. A, B, C [N° partii]