Gaine GA3

Manguera flexible para ventilación y aspiración de humos.

Elastyczny wąż odciągowy PCV do wentylacji I odciągania oparów. Wzmocnienie z twardej spirali PCV.

Zastosowania

  •   Wentylacja
  • Odprowadzanie oparów I pyłów
  • Opryski rolnicze
  • Małe pompy max. W.P. 3 bar

Sektory działalności

  •   Przemysł, rolnictwo

Adres

Bardzo lekki i niezwykle elastyczny, przewód GA3 charakteryzuje się doskonałą odpornością mechaniczną. Umożliwia również pracę pod ciśnieniem (maks. 3 bary).
Gładka ściana wewnętrzna zapewnia minimalną utratę energii przepływu.

Akordy

Tuleje z metalowymi pojedynczymi obejmami lub złączami formowanymi do przykręcania w prawo.

Odporność chemiczna

Patrz tabela na stronach 104 do 107, kolumna A.

Oznaczenie

Aucun marquage