Propa-Tress®

Wzmocniony elastyczny wąż do transferu płynnego gazu.

Trzy warstwy z elastycznego PCV z poliestrowym wzmocnieniem.

Zastosowania

  •   Spawanie i techniki pokrewne
  • Pochodnie gazowe, palniki
  • Ogrzewania
  • Transfer gazów

Sektory działalności

  •   Przemysł
  • Rolnictwo
  • Sektor detaliczny – spawalnictwo, sprzęt turystyczny

Adres

Jakość mieszanki PCV zapewnia że wąż PROPA-TRESS jest elastyczny, lekki doskonale odporny za starzenie oraz nieprzepuszczalny dla LPG.
Wąż ten jest odporny na wielokrotne zginanie i zgniatanie.

Akordy

Opaski, obejmy klipsy. Zaciskanie tuleją na prasie jest możliwe tylko z dobrze obrobionymi i wykończonymi końcówkami.

Odporność chemiczna

Patrz tabela na stronach 104 do 107, kolumna A dotycząca pokrycia / kolumna B dotycząca warstwy wewnętrznej.

Oznaczenie

PROPA-TRESS – 2 MPA (20bar) – Ø int – [rok produkcji]*- [Nr partii]