Tube PTFE

Cienkościenna kalibrowane rura zrobiona z politetrafluoroetylenu.

Zastosowania

Przenoszenie chemikaliów.
Przenoszenie płynów w warunkach wysokiej temperatury.

Sektory działalności

Przemysł
Laboratorium

Adres

Węże PTFE prezentują szeroki wachlarz kompatybilności chemicznej. Polimer fluorowy, z którego się składają, zapewnia im doskonałą stabilność rozmiarową w szerokim zakresie temperatur, od -250 do +250°C.
Są także niepalne i nie przewodzą prądu. Materiał o najniższym współczynniku tarcia, PTFE, zapobiega przywieraniu i jest łatwy w czyszczeniu.
Węże PTFE posiadają doskonale gładką powierzchnię. Są białe, lekko przezroczyste.

Akordy

Węże PTFE są stosowane najczęściej ze wraz z specjalnymi tulejami.

Odporność chemiczna

PTFE to polimer charakteryzujący się najszersza kompatybilnością chemiczną. Kwasy, zasady, węglowodory, różne rozpuszczalniki: stawia on czoła niemal wszystkim agresywnym płynom.
Patrz tabela odporności chemicznej, kolumna H.

Oznaczenie

Brak oznaczenia