Spirabel® SNT-A

spirabel® snt-a

Spirala jak i drut pokryte są transparentnym miękkim PCV.

Zastosowania

  •   Przesyłanie materiałów ściernych
  • Przesyłanie granulatów
  • Przesyłanie płynów

Sektory działalności

  •   Przemysł spożywczy
  • Rolnictwo
  • Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Adres

Il giunco duro dà allo SPIRABEL® SPIRABEL® SNT-A sia resistenza alla distorsione sia la resistenza al vuoto. La sua parete flessibile gli permette anche di sopportare bene le flessioni ripetute. Lo SPIRABEL SNT-A si usa in tutti i casi in cui gli attriti creano delle cariche elettrostatiche che bisogna evacuare (trasferimenti di polveri o granulati). Il suo aspetto translucido lascia intravedere i prodotti trasportati mentre la parete interna liscia assicura delle piccole perdite di carichi, evita le zone di ritenzione e facilita il risciacquo.

Akordy

Element usztywniający zapewnia SPIRABEL SNT-A wytrzymałość na zmiażdżenie oraz odporność przy pracy w próżni. Elastyczna ściana pozwala również dobrze znosić powtarzające się zginanie. Model SPIRABEL SNT-A powinien być użytkowany we wszystkich przypadkach, w których tarcie powoduje powstawanie ładunków elektrostatycznych, które należy usunąć (przesył proszków lub granulatów). Przezroczystość pozwala zobaczyć przesyłane produkty, podczas gdy gładka ściana wewnętrzna zapewnia minimalną utratę energii przepływu, pozwala uniknąć stref zatrzymywanie oraz ułatwia płukanie.

Odporność chemiczna

Patrz tabela na stronach 104 do 107, kolumna A.
Uwaga, węże ze spiralą wydłużają się zwykle pod ciśnieniem. Wydłużenie może być znaczne, jeśli temperatura przekracza 40°C, co należy uwzględnić podczas instalacji. Zapraszamy do kontaktu.
Zdecydowanie odradza się transfer węglowodorów przez SPIRABEL® SNT-A. W przypadku wysoce ścierających proszków lub granulatów zaleca się używanie węży ze ścianą poliuretanową (SPIRABEL® PU A2).

Oznaczenie

SNT-A Ø int [Nr partii]