Super Thermoclean® 40

Wąż do mycia przemysłowego ze średnim ciśnieniem (40 barów w temp. 70°C).

Sześciowarstwowa konstrukcja z podwójnym oplotem tekstylnym z włókna poliestrowego. Nieplamiąca i tłuszczo-odporna powłoka zewnętrzna

Zastosowania

  •   Mycie przemysłowe: terminale na instalacjach ze scentralizowaną siecią

Sektory działalności

  •   Branża rolno-spożywcza, rzeźnie
  • Mleczarnie
  • Punktu handlowe

Adres

Właściwości materiałów, z których składa się Super Thermoclean
40 sprawiają, że jest to wąż o wysokich parametrach, pozwalający sprostać surowym specyfikacjom technicznym: wyjątkowa odporność na temperaturę (do 70°C przy ciągłym ciśnieniu 40 barów z wartościami szczytowymi wynoszącymi do 80°C). Sześć warstw o wyjątkowej elastyczności zapewniają bardzo wysoką manualność, a zewnętrzna powłoka niebieski niebrudzący, odporny na produkty tłuste oraz detergenty zapewnia wysoką trwałość.

Akordy

Złącza z końcówką gwintowaną z kołnierzami obciskającymi (zacisnąć kołnierze przy pierwszym kontakcie z temperaturą). Zakuwanie jest możliwe pod pewnymi warunkami (prosimy o kontakt). Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z źle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

Odporność chemiczna

Patrz tabela na stronach 104 do 107, kolumna B.

Oznaczenie

SUPER Thermoclean® 40 BAR / 70°C (EU) N° 10/2011 [rok produkcji] [Nr partii]