Technobel® PU

Wyjątkowo elastyczny wąż do transportu węglowodorów.

Konstrukcja czterech warstw z warstwą wewnętrzną z poliuretan. Wzmocnienie : kord tekstylny z włókien poliestrowych o wysokiej wytrzymałości ?

Zastosowania

Przesył benzyny ołowiowej lub bezołowiowej, olejów i produktów ropopochodnych, a także niektórych rozpuszczalników.
Rozpylanie w rolnictwie (insektycydy, pestycydy, herbicydy…)
Sprężone powietrze
Przesyłanie produktów średnio ścierających, proszków i ziaren

Sektory działalności

  •   Wszechstronny wąż, do ogólnych zastosowań przemysłowych oraz do rolnictwa

Adres

Wewnętrzna warstwa z poliuretanu, w połączeniu ze specjalnymi mieszankami PVC, oferuje dużą odporność na oleje, węglowodory oraz liczne rozpuszczalniki organiczne. Jest ona też pięć razy bardziej odporna na ścieranie niż PVC. Z innej strony, czarna wersja oferuje dobrą odporność chemiczną na zewnątrz w zakresie węglowodorów oraz mgieł rozpuszczalnikowych z rozprysków.

Akordy

Szybkozłączki, tuleje, opaski, klamry, klipsy. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z źle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

Odporność chemiczna

Patrz tabela na stronach 104 do 107, kol. A dotycząca pokrycia zielonego/ kol. B dotycząca pokrycia czarnego/ kol. C dotycząca warstwy wewnętrznej. Model TECHNOBEL® PU jest odradzany przy.
transporcie kwasów, zasad oraz produktów wodnych o temp. powyżej 40°C.

Oznaczenie

TECHNOBEL PU Ø int x Ø ext / Ø int x ep. [PS/PLNE] BAR [N° partii]