Tubclair® AL

Jednowarstwowy i wszechstronny wąż spożywczy z elastycznego i przejrzystego PVC klasy A.

Zastosowania

  •   Przepływ różnych płynów niebędących pod ciśnieniem: woda, niektóre kwasy i zasady, płyny spożywcze takie jak mleko, sok owocowy, piwo, wina…
  • Przesyłanie proszków spożywczych
  • Używanie w charakterze przewodu ochronnego

Sektory działalności

  • Przemysł ogólny
  • Przemysł rolno-spożywczy
  • Laboratoria

Adres

Wyprodukowany z użyciem wysokiej jakości materiałów, model TUBCLAIR® AL to elstyczny i bardzo przejrzysty wąż, lekki i nadający się do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz alkoholami o stężeniu do 50%. Charakteryzuje się także doskonałą trwałością oraz zwiększoną ochroną przed promieniowaniem UV. Model Tublair AL jest dostępny w bardzo szerokiej gamie średnic.

Akordy

Szybkozłączki, tuleje, opaski, klamry, klipsy. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z źle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

Odporność chemiczna

Patrz tabela na stronach 104 do 107, kolumna A.
Model TUBCLAIR® AL oferuje szeroki zakres zgodności chemicznej. Wśród produktów, z którymi może mieć kontakt, pod pewnymi warunkami dotyczącymi temperatury oraz stężenia, można wymienić niektóre kwasy (solny, octowy, borowy, cytrusowy, azotowy, fosforowy…), niektóre zasady (wodorotlenek sodu, potas…), wodny roztwór podchlorynu sodowego, wodę morską, sole (niektóre chlorki, azotany, siarczany, fosforany, węglany…). Przepływ węglowodorów skutkuje utratą elastyczności, co może powodować pękanie Tubclair. W takim wypadku należy stosować raczej TUBE PU CALIBRE (strona 36).

Oznaczenie

TUBCLAIR AL (EU) No 10/2011 [N° partii]