Wskaźnik równości płci 2022

23 lutego 2023
W RAMACH USTAWY NR 2018-771 Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE WOLNOŚCI WYBORU PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ, TRICOFLEX PUBLIKUJE SWÓJ INDEKS RÓWNOŚCI PŁCI.

Wskaźnik równości płci 84/100 dla TRICOFLEX.

Wskaźnik równości płci ocenia różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w firmie i wskazuje obszary wymagające poprawy.

W 2022 r. wskaźnik ten osiągnął 84/100 w TRICOFLEX, co oznacza wzrost o 9 punktów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Obliczony jako wynik na 100, wynik ten opiera się na 4 głównych kryteriach:

  • Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (40 punktów)
  • Różnica w wysokości indywidualnych podwyżek wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (35 punktów)
  • odsetek kobiet otrzymujących podwyżkę po powrocie z urlopu macierzyńskiego (15 punktów)
  • Liczba kobiet wśród 10 najlepiej zarabiających (10 punktów).

Poprawa naszego wskaźnika w 2022 r. odzwierciedla nasze zaangażowanie i wysiłki na rzecz promowania równości zawodowej kobiet i mężczyzn. Aby kontynuować ten trend, nadal koncentrujemy się na promowaniu kobiet w Grupie.

Następny artykuł